reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Byczyna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3) grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Byczyna.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać atestowane i specjalistyczne urządzenia oraz środki do humanitarnego i bezpiecznego wyłapywania bezdomnych zwierząt;

3) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą transportowane do miejsca ich przetrzymywania przed przewiezieniem ich do schroniska, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

4) posiadać, mającą doświadczenie w zakresie technicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną, kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

5) zapewnić w razie potrzeby wyłapanym zwierzętom opiekę weterynaryjną;

6) posiadać odpowiednie pomieszczenia dla zwierząt na czas przekazania ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt;

7) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

4) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym;

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami zapewniającymi przebywającym w nich zwierzętom właściwe warunki bytowania, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi;

6) posiadać umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części;

7) zapewnić przetrzymywanym zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną;

8) posiadać, w obrębie schroniska, wydzielone pomieszczenia na:

a) wykonywanie zabiegów chirurgicznych i leczniczych;

b) przetrzymywanie zwierząt chorych i agresywnych;

c) utrzymanie stałego podziału zwierząt zdrowych (osobno samce, samice i młodzież);

9) posiadać odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w liczbie umożliwiającej prowadzenie schroniska.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

4) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

6) posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

8) posiadać odpowiednie urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku spalania zwłok zwierzęcych i ich części lub posiadać stałą możliwość przekazywania w/w odpadów do utylizacji;

9) posiadać odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w liczbie umożliwiającej prowadzenie podjętej działalności.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi dokumentami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama