reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Cisek

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Cisek nr XXIV/149/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w uchwale w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy: "odpady zielone" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami: "odpady biodegradowalne";

2) w § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) pojemniki na odpady o pojemności 60l (mające zastosowanie wyłącznie dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy), 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l oraz KP 4, KP 5 i KP 7 , mające zastosowanie do uchwały wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,";

3) w § 7 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki w odpowiednich kolorach lub z klapą o odpowiednim poniżej wskazanym kolorze:";

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 - 2 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) 3 - 4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 54l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.";

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 - 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) 4 - 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.";

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) od 5 do 9 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) od 10 osób - należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt.3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 27 l odpadów na zamieszkującego na tydzień,";

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) od 7 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) od 13 osób - należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.";

8) w § 19 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: "odpady biodegradowalne - w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie";

b) w pkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie: "a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, z zastrzeżeniem, iż na terenach wiejskich oraz miejsko - wiejskich nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie";

c) w pkt 2 po lit c) dodaje lit d) w brzmieniu: "d) odpady biodegradowalne - w okresie od 1 maja do 31października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie";

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek


Rozwita Szafarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama