reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/58/15 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę112.973,08 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę28.715,47 zł oraz

- zwiększenia planu wydatków o kwotę214.074,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2,

- zwiększenia planu przychodów o kwotę72.385,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

- plan dochodów10.115.191,51 zł,

- plan wydatków10.187.577,00 zł,

- plan przychodów382.385,49 zł,

- plan rozchodów310.000,00 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 72.385,49 zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan przychodów i rozchodów
w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan dochodów związanych
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan wydatków związanych
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan dochodów związanych
z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 7
do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan wydatków związanych
z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 8
do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Plan realizacji inwestycji na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2015 rok pn. "Fundusz Sołecki na 2015 rok Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)" otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mirosław Borkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2015 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2015 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2015 ROK


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2015 ROK


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2015 ROK


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/58/15
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama