reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Lubrza

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014r. poz. 379,911,1146,1626,1877; z 2015r. poz.238,532) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale NR III/15/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w :

- § 1 Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 50 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Dz. 600

Transport i łączność

50 000,00

§ 0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

- § 2 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 148 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Dz. 600

Transport i łączność

2 273,00

Rozdz.60017

Drogi wewnętrzne

2 273,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 273,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 273,00

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

2 727,00

Rozdz.70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

100,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 100,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 627,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 627,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 627,00

Dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

Rozdz.75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00

Wydatki majątkowe

Dz. 801

Oświata i wychowanie

132 000,00

Rozdz.80101

Szkoły podstawowe

39 264,00

wydatki majątkowe 39 264,00

Rozdz.80110

Gimnazja

12 736,00

wydatki majątkowe 12 736,00

Rozdz.80113

Dowożenie uczniów do szkół

80 000,00

wydatki majątkowe 80 000,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 000,00

Rozdz.90002

Gospodarka odpadami

6 000,00

wydatki majątkowe 6 000,00

- § 2 Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 58 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Dz. 852

Pomoc społeczna

10 000,00

Rozdz.85295

Pozostała działalność

10 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 000,00

Rozdz.90002

Gospodarka odpadami

6 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00

Wydatki majątkowe

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

42 000,00

Rozdz.90017

Zakłady gospodarki komunalnej

42 000,00

wydatki majątkowe 42 000,00

- § 4 Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 40 000,00 zł.

§ 950

Wolne środki

40 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama