| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII.46.2015 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 19 pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Chrząstowice dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości 15,00 zł.

§ 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) sołectwo Chrząstowice - Elżbieta Bakanowicz;

2) sołectwo Daniec - Tadeusz Dynowski;

3) sołectwo Dąbrowice - Mateusz Walecko;

4) sołectwo Dębie - Gerard Kurc;

5) sołectwo Dębska Kuźnia - Mirosław Żurek;

6) sołectwo Falmirowice - Piotr Zasuwa;

7) sołectwo Lędziny - Irena Gondro;

8) sołectwo Niwki - Teresa Pasoń;

9) sołectwo Suchy Bór - Krystyna Jaroch.

§ 3. Opłatę targową należy uiścić po rozpoczęciu sprzedaży na targowisku inkasentowi lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie kwartalnie w wysokości 50 % od zainkasowanej kwoty.

2. Inkasenci mają obowiązek wpłaty pobranych opłat w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym opłata została pobrana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 6. Traci moc uchwała nr VI.45.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Chrząstowice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chrząstowicach oraz w każdej miejscowości na terenie gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »