reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/144/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kluczbork wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust.6 lit. e otrzymuje brzmienie:

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,";

2) skreśla się §1 ust.6 lit. f,

3) §4 otrzymuje brzmienie:

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

a) nieposiadanie zaległości w płatności podatków i opłat na rzecz Gminy Kluczbork oraz w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez podmiot wnioskujący o zwolnienie,

b) nieposiadanie zaległości w płatności podatków i opłat na rzecz Gminy Kluczbork przez wszystkie jednostki gospodarcze, które z podmiotem wnioskującym o zwolnienie są powiązane w co najmniej w jeden ze sposobów, o których mowa art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013r.)";

4) §9 otrzymuje brzmienie:

Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013r.).".

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama