reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 776.361 zł

w dz. 600 - Transport i łącznośćokwotę426.361 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminneo kwotę426.361 zł

dochody bieżące - 426.361 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodówo kwotę249.478 zł

paragraf 0920 - Pozostałe odsetkio kwotę176.883 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaokwotę350.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalnośćo kwotę350.000 zł

dochody bieżące - 350.000 zł

paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłato kwotę350.000 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 50.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę50.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawoweo kwotę50.000 zł

wydatki majątkowe - 50.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 400.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaokwotę400.000 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wódo kwotę50.000 zł

wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalnośćo kwotę350.000 zł

wydatki bieżące - 350.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350.000 zł

4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 426.361 zł

w dz. 600 - Transport i łącznośćokwotę426.361 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminneo kwotę426.361 zł

wydatki majątkowe - 426.361 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 426.361 zł

§ 2. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 09.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem

104.638.345,71 zł

z tego:

- dochody bieżące

99.221.168,71 zł

- dochody majątkowe

5.417.177,00 zł

2) Przychody

4.605.634,00 zł

Razem

109.243.979,71 zł

3) Wydatki ogółem

106.560.509,71 zł

z tego:

- wydatki bieżące

96.990.499,71 zł

- wydatki majątkowe

9.570.010,00 zł

4) Rozchody

2.683.470,00 zł

Razem

109.243.979,71 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR IX/61/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 776.361 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 paragraf 0970 o kwotę 249.478 zł oraz paragraf 0920 o kwotę 176.883 zł
na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15.04.2015 dotyczącego ulicy Reja
w Brzegu,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 paragraf 0690 o kwotę 350.000 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr 571/3 przy ul. Małujowickiej w Brzegu;

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg";

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 400.000 zł, w tym:

a) w dz. 900, rozdz. 90001 na zadanie pn. "Odwodnienie, rowy melioracyjne" o kwotę 50.000 zł, w tym na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 na zadanie pn. "Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z oczyszczeniem i wyrównaniem terenu oraz pielęgnacją alei lipowej na działce nr 571/3 przy ul. Małujowickiej w Brzegu";

4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 426.361 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Reja w Brzegu".

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Budowa ul. Toruńskiej w Brzegu",

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł, w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Reja w Brzegu".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 398/2015 z dnia 09.05.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw" o kwotę 2.349 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Prace remontowe na terenach zieleni" o kwotę 2.349 zł,

2) Nr 400/2015 z dnia 10.05.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" o kwotę 15.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Remont ogrodzenia szkoły w PSP nr 5" o kwotę 11.000 zł i w rozdz. 80104 na zadanie "Remont pomieszczeń w PP nr 6" o kwotę 4.000 zł - środki do dyspozycji Biura Oświaty.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w PG nr 1 w rozdz. 80110 o kwotę 180 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z naprawą szkód.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama