reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 99/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 220, art. 235, art. 236, art.237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. i Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące budżetu na rok 2015, zmniejsza się o kwotę 88 882 zł, z czego:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 120 000 zł;

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 270 908 zł;

3) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę 8 000 ;

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 40 000 zł;

5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 14 026 zł; z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 65 974 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2015, zmniejsza się o kwotę 88 882 zł, z czego:

1) wydatki bieżące, zmniejsza się o kwotę 61 158 zł, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 11 982 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 12 000 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 8 000 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 6 704 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 64 170 zł, z czego:

- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zmniejsza się o kwotę 2 406 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 4 210 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 65 974 , w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 1 698 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę 27 724 zł, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 142 000 zł, z czego:

- w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 80 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja na zadania inwestycyjne, w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 222 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 6 704 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki, zwiększa się o kwotę 60 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 22 428 zł, z czego:

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 8 480 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 30 908 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 70 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Określony w § 5 załącznik Nr 4 "Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 6 załącznik Nr 5 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 9 załącznik Nr 8 "Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 12 załącznik Nr 11 "Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Sylwester Zabielny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 99/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 99/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 99/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama