reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 54/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 13/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 371.000 zł

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenie

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

369.000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

369.000

I. dochody bieżące

369.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

369.000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.000

I. dochody bieżące

2.000

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2.000

Razem

371.000

2. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 371.000 zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zwiększenie

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

183.235

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

183.235

I. wydatki bieżące

183.235

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

183.235

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

153.235

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

2.000

I. wydatki bieżące

2.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.000

926

KULTURA FIZYCZNA

155.765

92601

Obiekty sportowe

155.765

II. wydatki majątkowe

155.765

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

155.765

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

30.000

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

30.000

I. wydatki bieżące

30.000

2) dotacje na zadania bieżące

30.000

Razem

371.000

§ 2.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Dochody 34.450.530,20 zł, w tym: dochody bieżące 33.652,20 zł, dochody majątkowe 797.700 zł.

2. Wydatki 36.787.419,20 zł, w tym: wydatki bieżące 32.360.150,20 zł, wydatki majątkowe 4.427.269 zł.

3. Przychody 3.663.043 zł.

4. Rozchody 1.326.154 zł.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Bogusław Łazik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama