reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm..) art. 6m i 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje ;

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1 należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie.

§ 3. Dopuszcza się składanie deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej to jest za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Byczynie eboi lub ePUAP jako załącznik w pliku o formatach PDF, XLS.

§ 4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (Dz. U. z 2013r. poz. 262) w roumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizaujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1114).

§ 5. Wzór deklaracji, o której mowa § 1 jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejksiego w Byczynie pod adresem www.byczyna.pl w zakładce ,,Odpady komunlne''.

§ 6. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji jest tożsamy ze wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoadrowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 507).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom


Załącznik do Uchwały Nr XI/76/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama