reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857 z późn. zm.).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 157.620,00 zł

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

157.620,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

56.000,00 zł

Wydatki bieżące

56.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

56.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

56.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

101.620,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

101.620,00 zł

Wydatki majątkowe

101.620,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

101.620,00 zł

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

101.620,00 zł

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta wraz z renowacją zabytkowych wież

101.620,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę

157.620,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

88.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

88.000,00 zł

Wydatki majątkowe

88.000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

88.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

88.000,00 zł

Budowa drogi w Biskupicach

4.000,00 zł

Budowa drogi w Ciecierzynie

4.000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach

4.000,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek

24.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Wojsławicach

20.000,00 zł

Przebudowa ulic: I etap ulica 400-lecia Bitwy pod Byczyną, Mickiewicza, Sadowa, Słowackiego, II etap ulica Kościuszki wraz z łącznikiem do Klonowej, III etap ulica Chrobrego, Klonowa

32.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

10.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10.000,00 zł

Wydatki majątkowe

10.000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00 zł

Komuteryzacja gminy

10.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.900,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

4.900,00 zł

Wydatki bieżące

4.900,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

4.900,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.900,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

12.500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

12.500,00 zł

Wydatki majątkowe

12.500,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

12.500,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.500,00 zł

Zakup kotła parowego do stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Byczynie

12.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

42.220,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

42.220,00 zł

Wydatki bieżące

42.220,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

42.220,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

15.220,00 zł

Wydatki związane z realizację ich statutowych zadań

27.000,00 zł

§ 3. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody

40.362.029,15 zł

Dochody bieżące

33.842.651,87 zł

Dochody majątkowe

6.519.377,28 zł

Wydatki:

41.287.480,67 zł

Wydatki bieżące

31.059.597,99 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13.255.072,30 zł

Wydatki majątkowe

10.227.882,68 zł

Deficyt budżetowy

925.451,52 zł

Przychody:

8.962.154,47 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

464.608,11 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym

8.381.699,10 zł

Spłata udzielonych pożyczek

115.847,26 zł

Rozchody

8.036.702,95 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Saveinvest Sp. z o.o.

http://www.grunttozysk.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama