| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 306/15 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013 r. poz. 595) w związku z art. 257, pkt 1 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r. poz. 885 tj. z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego:

Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 15.000 zł, z tytułu:

· § 6300 - "Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych".

Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 10.000 zł, z tytułu:

· § 2710 - "Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących".

2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujących zmian planowanych wydatków Powiatu Opolskiego:

Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.408 zł,

Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 4.592 zł,

3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w "Planie zadań inwestycyjnych na 2015 r."

W pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu:

· ppkt 8 zadanie pn. "Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada - DW 463 - Dobrodzień od km 6 + 546 do km 6 + 905 w m. Turawa ul. Świerkowa" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 15.000 zł, zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 9 o kwotę 15.000 zł

ppkt 4 w zadaniu pn. "Rozdbudowa odc. drogi powiatowej nr 1817 O Strzelce Opolskie - Krasiejów - od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów" zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 20.408 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Opolski


Henryk Lakwa


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Krzysztof Wysdak


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Rudolf Mohlek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »