| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głubczyce odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Głubczyce odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Do Spraw Referendum

21

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Świetlica Domu Pomocy Społecznej,
Klisino 100,
Klisino

22

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

filia Radynia

Świetlica Domu Pomocy Społecznej,
Radynia 40,
Radynia

23

Szpital Powiatowy w Głubczycach

Szpital Powiatowy,
ul. Skłodowskiej 26,
Głubczyce

24

Zakład Karny w Głubczycach

Świetlica Zakładu Karnego,
ul. Kochanowskiego 3,
Głubczyce

25

Placówka Opieki Całodobowej

"Spokojna Przystań" w Chomiąży

Placówka Opieki Całodobowej,

Chomiąża 46a,

Chomiąża

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, na tablicy informacyjnej Urzędu oraz zamieszczeniu w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłosozne w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »