| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 , 645 , 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072 i z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699,774,1045,1283)
Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się opłatę targową, pobieraną od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 10 zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest Pani Dorota Ptak.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% od sumy zainkasowanych kwot.

4. Opłata targowa płatna jest w dniu prowadzenia sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej .

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Artur Kajkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »