| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

3) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dr - drogi z wyjątkiem: związanych z działalnością gospodarczą oraz podlegających wyłączeniu od opodatkowania na mocy art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 0,15 zł od 1m2 powierzchni;

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

a) powierzchnię do 45.000 m2 włącznie - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) za każdy następny 1m2 powierzchni użytkowej powyżej 45.000 m2 - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli:

1) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - 0,5% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości stodoły lub ich części, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

§ 3. Traci moc uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIII/569/14 z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »