| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 20e i art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

3) wniosku - należy rozumieć wniosek o przyjęcie do szkoły.

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu do szkół prowadzonych przez gminę Strzeleczki.

§ 3. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) niepełnosprawność kandydata - 5 pkt;

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

2. W celu wykazania spełniania kryteriów z ust. 1, rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć odpowiednio: kopię orzeczenia o niepełnosprawności ucznia, oświadczenie o zatrudnieniu rodziców oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »