reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art.15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 oraz z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r, poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1296, poz. 1311 i poz. 1649), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Bierawa.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) za prowadzenie drobnej sprzedaży przy zajmowanej powierzchni do 1 m2 - 6,00 zł;

2) za prowadzenie sprzedaży ze stoiska handlowego o powierzchni:

a) pow. 1,0 m2 do 3,0 m2 włącznie - 11,00 zł,

b) pow. 3,0 m2 do 6,0 m2 włącznie - 17,00 zł,

c) pow. 6,0 m2 do 9,0 m2 włącznie - 22,00 zł,

d) pow. 9,0 m2 do 12,0 m2 włącznie - 33,00 zł,

e) powyżej 12 m2 - 44,00 zł;

3) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności do 1,5 tony - 17,00 zł;

4) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładowności pow. 1,5 tony lub z przyczepy - 22,00 zł.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Inkasentami opłaty targowej są:

1) Staudt Dariusz, na terenie sołectwa Brzeźce;

2) Filusz Ingrida, na terenie sołectwa Stare Koźle;

3) Szczygieł Marek, na terenie sołectwa Bierawa;

4) Poplucz Bernadeta, na terenie sołectwa Lubieszów;

5) Heim Anita, na terenie sołectwa Dziergowice;

6) Kołek Urszula, na terenie sołectwa Solarnia;

7) Urbansky Iwona, na terenie sołectwa Grabówka;

8) Woźny Roman, na terenie sołectwa Korzonek;

9) Przybyłowska Katarzyna, na terenie sołectwa Ortowice;

10) Czerepak Bolesław, na terenie sołectwa Stara Kuźnia;

11) Gładysz-Nowińska Jadwiga, na terenie sołectwa Kotlarnia;

12) Foit Andrzej, na terenie sołectwa Goszyce.

§ 5. 1. Opłata targowa pobierana jest za każdy dzień sprzedaży na targowisku, tego samego dnia, z chwilą jej rozpoczęcia.

2. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem opłaty targowej, będącym drukiem ścisłego zarachowania.

3. Terminem płatności dla inkasentów jest 5 dzień miesiąca, następujący po miesiącu, w którym były pobierane opłaty.

§ 6. 1. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie miesięczne ustalone wskaźnikiem procentowym w stosunku do łącznej kwoty opłat targowych zabranych przez nich w danym miesiącu i wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 25 %.

§ 7. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.

§ 8. Tracą moc uchwały Rady Gminy Bierawa nr XXV/171/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej oraz nr V/35/2015 z dnia 9 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama