reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015r. poz. 2460) w § 1 pkt 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki


Klemens Weber


Uzasadnienie

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poz. 1777 opublikowano w dniu
3 listopada 2015r. ustawę z dnia 9 października o rewitalizacji. Art. 37 w/w ustawy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie nowej stawki od nieruchomości od gruntów. Jest ona uwzględniana w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, nawet wtedy, gdy nie jest na terenie gminy stosowana.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama