reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/60/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z poźn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby godzin realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela.

3. Sposób wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz liczby godzin ponadwymiarowych określa załącznik do niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące do 0,49 godziny pomija się, a wynoszące 0,50 i więcej godziny podwyższa się do pełnej liczby.

Możliwe jest również ustalenie różnej liczby obowiązkowych godzin zajęć w I i II półroczu roku szkolnego.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania określonego dla danego stopnia awansu zawodowego i poziomu kwalifikacji tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i ustalonego pensum.

6. Nauczycielom realizującym etat łączony pensum ustala się indywidualnie dla każdego z nich w każdym roku szkolnym.

7. Pensum nauczyciela, który realizuje doraźne zastępstwo, liczy się z pensum nauczyciela zastępowanego.

8. Sumowanie części pensum nauczyciela liczy się z tolerancją ± 0,05.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIV - 98/2000 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia tygodniowego standardowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących jednocześnie zajęcia dla różnych stanowisk w placówkach oświatowych Gminy Lasowice Wielkie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Kinder


Załącznik do Uchwały Nr XII/60/15
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Sposób obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

A. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin - bez nadgodzin

1. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 22 godz., w tym 9 godz. z pensum 18-godzinnego i 13 godz. z pensum 25 godzinnego, to 9/18 + 13/25 = 0,50 + 0,52 = 1 etat, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 22 godziny, brak godzin ponadwymiarowych.

2. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 24 godziny, w tym 11 godz. z pensum 22-godzinnego i 13 godz. z pensum 25 godzinnego, to 11/22 + 13/25 = 0,50 + 0,52 = 1 etat, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 22 godziny, brak godzin ponadwymiarowych.

3. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 26 godzin, w tym 13 godz. z pensum 26-godzinnego i 13 godz. z pensum 25 godzinnego, to 13/26 + 13/25 = 0,50 + 0,52 = 1 etat, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 22 godziny, brak godzin ponadwymiarowych.

4. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 22 godz., w tym 9 godz. z pensum 18-godzinnego i 13 godz. z pensum 26-godzinnego, to 9/18 + 13/26 = 0,50 + 0,50 = 1 etat, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 22 godziny; brak godzin ponadwymiarowych.

5. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 24 godz., w tym 9 godz. z pensum 18-godzinnego i 15 godz. z pensum 30 godzinnego, to 9/18 + 15/30 = 0,50 +0,50 = 1 etat, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 24 godziny; brak godzin ponadwymiarowych.

B. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin - z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych

1. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 27 godz., w tym 6 godz. wg pensum 18-godzinngo i 21 godz. wg pensum 25-godzinnego, to 6/18 + 21/25= 0,33 + 0,84 = 1,17 etatu; Jeżeli 1,17 etatu stanowi 27 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,07 godziny ponieważ 27 : 1,17 = 23,07 zaokrąglając do pełnych godzin = 23 godz.; 27 godz. -23 godz. = 4 godz., które stanowią 4 godziny ponadwymiarowe.

2. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 26 godz., w tym 15 godz. wg pensum 22-godzinnego i 11 godz. wg pensum 25-godzinnego, to 15/22 + 11/25 = 0,68 + 0,44 = 1,12 etatu; Jeżeli 1,12 etatu stanowi 26 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,21 godziny, ponieważ 26 : 1,12 = 23,21, zaokrąglając do pełnych godzin = 23 godz.; 26 godz. -23 godz. = 3 godz., które stanowią 3 godz. ponadwymiarowe

3. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 27 godz., w tym 17 godz. z pensum 26-godzinnego i 10 godz. z pensum 25 godzinnego, to 17/26 + 10/25 = 0,65 + 0,40= 1,05 etatu. Jeżeli 1,05 etatu stanowi 27 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 25,71 godzin, ponieważ 27:1,05 = 25,71, zaokrąglając do pełnych godzin = 26 godz.; 27 godz. - 26 godz. = 1 godz., która stanowi 1 godz. ponadwymiarową.

4. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 25 godz., w tym 13 godz. z pensum 18-godzinnego i 12 godz. z pensum 26 godzinnego, to 13/18 + 12/26 = 0,72 + 0,46 = 1,18 etatu. Jeżeli 1,18 etatu stanowi 25 godz., to proporcjonalnie 1 etat stanowi 21,18 godzin, ponieważ 25:1,18 = 21,18 godz., zaokrąglając do pełnych godzin = 21 godzin; 25 godz. - 21 godz. = 4 godz., które stanowią 4 godziny ponadwymiarowe.

5. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 26 godz., w tym 11 godz. z pensum 18-godzinnego i 15 godz. z pensum 30 godzinnego, to 11/18 + 15/30 = 0,61+ 0,50 = 1,11 etatu, Jeżeli 1,11 etatu stanowi 26 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,42 godzin, ponieważ 26:1,13=23,42 godz., zaokrąglając do pełnych godzin = 23 godz.; 26 godz. - 23 godz. = 3 godz., które stanowią 3 godz. ponadwymiarowe.

C. Jeśli nauczycielowi przydzielono godziny ponadwymiarowe. Liczymy je powyżej określonego pensum zgodnie z rodzajem przeprowadzonych zajęć, tj. z pensum 18-godzinnego bądź z pensum 22-godzinnego, z pensum 25 - godzinnego, z pensum 26-godzinnego, z pensum 30-godzinnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama