reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2015 roku poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, w ten sposób, iż:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa punkt 8 niniejszej uchwały;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa punkt 9 niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko stawki podatku określa punkt 10 niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa punkt 11 niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku określa punkt 12 niniejszej uchwały;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa punkt 13 niniejszej uchwały;

7) od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz jego wpływu na środowisko naturalne stawki podatku określa punkt 14 niniejszej uchwały;

8) samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

706

728

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1153

1200

powyżej 9 i poniżej 12

1401

1412

9) samochód ciężarowy 12 ton i powyżej 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1928

2059

13

14

1964

2177

14

15

2046

2293

15

2164

2424

Trzy osie

12

17

2046

2295

17

19

2096

2341

19

21

2153

2365

21

23

2224

2388

23

25

2318

2424

25

2445

2529

Cztery osie i więcej

12

25

2177

2293

25

27

2234

2424

27

29

2293

2471

29

31

2353

2647

31

2471

2885

10) ciągnik siodłowy lub balastowy od 3,5 tony do 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

od 3,5 i poniżej 12

1177

1294

11) ciągnik siodłowy lub balastowy 12 ton i powyżej

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1917

2000

18

25

2096

2118

25

31

2118

2140

31

2140

2255

Trzy osie i więcej

12

40

2118

2177

40

2233

2761

12) przyczepa i naczepa od 7 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

Od 7 i poniżej 12

1282

13) przyczepa i naczepa 12 ton i powyżej

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1059

1400

18

25

1277

1530

25

1400

1648

Dwie osie

12

28

1206

1572

28

33

1282

1648

33

38

1530

1657

38

1764

1942

Trzy osie i więcej

12

38

1694

1700

38

1764

1942

14) autobus

Ilość miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

mniejsza niż 22 miejsca

1294

1694

równa lub większa niż 22 miejsca

2024

2118

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała: Uchwała Nr XX-141/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Kinder

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama