reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Rudniki

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 roku poz. 1515/, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014 roku poz. 849 z późn. zm./, Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

stawka /w złotych/

powyżej 3,5 - 5,5 (włącznie)

600

powyżej 5,5 - 9,0 (włącznie)

750

powyżej 9,0 i poniżej 12

900

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2

12

13

900

1000

13

14

1100

1200

14

15

1200

1300

15

1500

1700

3

12

17

900

1000

17

19

1100

1200

19

21

1200

1400

21

23

1300

1500

23

25

1400

1900

25

1500

1950

4 i więcej

12

25

1400

1600

25

27

1500

1700

27

29

1600

2000

29

31

2300

2900

31

2400

3000

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /w tonach/

stawka /w złotych/

od 3,5 i poniżej 12

750


4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągniki balastowy + przyczepa

Oś jezdna(osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

w tonach

w tonach

stawka /w złotych/

stawka /w złotych/

2

12

18

800

900

18

25

900

1100

25

31

1200

1400

31

36 (włącznie)

1500

2200

powyżej 36

1600

2300

3 i więcej

12

36 (włącznie)

1700

2100

powyżej 36

40

2000

2400

40

2300

3000

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /w tonach/

Stawka /w złotych/

od 7 i poniżej 12

400

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

w tonach

w tonach

stawka /w złotych/

stawka /w złotych/

1

12

18

400

500

18

25

500

600

25

36 (włącznie)

600

700

powyżej 36

800

900

2

12

28

700

1000

28

33

1 100

1 200

33

36 (włącznie)

1 200

1 600

powyżej 36

38

1 400

2 000

38

1 500

2 300

3 i więcej

12

36 (włącznie)

1 100

1 400

powyżej 36

38

1 150

1 650

38

1 200

1 700

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Liczba miejsc do siedzenia

stawka /w złotych/

mniejszej niż 22 miejsca

900

równej lub większej niż 22 miejsca

1200

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXV/291/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gładysz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama