reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/75/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1358) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/12/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. "Załącznik nr 7" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński


Załącznik do Uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/12/15
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 15 stycznia 2015

Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego
na 2015 roku

w złotych

Sołectwo Dobra

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

Remont boksu garażowego w remizie OSP

6.000

6.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.464

90095

Pozostała działalność

Pielęgnacja terenów zielonych i skwerów na terenie sołectwa

6.464

6.464

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.000

92195

Pozostała działalność

Organizacja imprez na terenie Ośrodka Wypoczynkowego

2.000

2.000

926

Kultura fizyczna i sport

10.000

92695

Pozostała działalność

Doposażenie boiska sportowego

10.000

10.000

Ogółem sołectwo:

24.464

Sołectwo Dziedzice

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.878

92195

Pozostała działalność

Wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej

Zakup wyposażenia do świetlicy

15.878

10.845

5.033

Ogółem sołectwo:

15.878

Sołectwo Kujawy

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19.066,50

90095

Pozostała działalność

Zakup namiotu

Doposażenie placu zabaw

Uporządkowanie terenu po byłych basenach i wyczyszczenie rowu

19.066,50

1.780,00

9.286,50

8.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

933,50

92195

Pozostała działalność

Zakup termosu

933,50

933,50

Ogółem sołectwo:

20.000

Sołectwo Moszna

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

600

Transport i łączność

3.500

60016

Drogi publiczne gminne

Remont studzienki odprowadzającej wodę na ul. Zamkowej
w Mosznej

3.500

3.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.741

90015

90095

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projekt oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność

Zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych

Zakup ławek i stolików

Remont tablic ogłoszeniowych oraz tablicy witającej przed wjazdem do miejscowości

6.000

6.000

3.741

1.241

1.500

1.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

300

92195

Pozostała działalność

Doposażenie świetlicy

300

300

Ogółem sołectwo:

13.541

Sołectwo Racławiczki

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

600

Transport i łączność

10.000

60016

Drogi publiczne gminne

Remont nawierzchni placu przed budynkiem Domu Kultury

10.000

10.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14.670

90015

90095

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Projekt instalacji elektrycznej trzech lamp parkowych na plac zabaw

Pozostała działalność

Zakup trzech urządzeń siłowni zewnętrznej

4.200

4.200

10.470

10.470

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

350

92195

Pozostała działalność

Malowanie pomieszczenia w Domu Kultury w Racławiczkach wraz z materiałem

350

350

Ogółem sołectwo:

25.020

Sołectwo Łowkowice

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łowkowice

3.000

3.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.638

90095

Pozostała działalność

Doposażenie placu zabaw

Materiały do utrzymania czystości na terenie sołectwa i na remonty ławek, grzyba, grila

Zagospodarowanie i upiększanie terenów zielonych

11.638

8.000

3.238

400

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000

92195

Pozostała działalność

Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach

5.000

5.000

Ogółem sołectwo:

19.638

Sołectwo Strzeleczki

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

600

Transport i łączność

10.620

60016

Drogi publiczne gminne

Remont chodnika na ul. Kościelnej w Strzeleczkach

10.620

10.620

926

Kultura fizyczna i sport

14.784

92695

Pozostała działalność

Remont ogrodzenia stadionu LKS Strzeleczki

14.784

14.784

Ogółem sołectwo:

25.404

Sołectwo Ścigów

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.900

75412

Ochotnicze straże pożarne

Naprawa parkietu w sali OSP

4.900

4.900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.340,50

90095

Pozostała działalność

Zakup donic betonowych

Zakup przyrządów treningowych na plac zabaw

Budowa magazynu wolnostojącego w Ścigowie

8.340,50

294

4.924,31

3.122,19

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

554,50

92195

Pozostała działalność

Zakup termosów

554,50

554,50

Ogółem sołectwo:

13.795

Sołectwo Zielina

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.431

90095

Pozostała działalność

Zakup namiotu

Zakup materiałów do konserwacji drewnianych elementów wiaty i jej wyposażenie

Doposażenie placu zabaw

20.431

1.780

285

18.366

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

350

92195

Pozostała działalność

Zakup bluzek dla pań niosących koronę żniwną

350

350

Ogółem sołectwo:

20.781

Sołectwo Komorniki

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

181

90095

Pozostała działalność

Zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych

181

181

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.000

92195

Pozostała działalność

Remont świetlicy wiejskiej w Komornikach

11.000

11.000

926

Kultura fizyczna i sport

6.500

92695

Pozostała działalność

Remont ogrodzenia boiska sportowego

6.500

6.500

Ogółem sołectwo:

17.681

Sołectwo Smolarnia

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.982

90095

Pozostała działalność

Budowa parku rekreacyjno-sportowego na wolnym powietrzu dla mieszkańców wsi Smolarnia

12.982

12.982

Ogółem sołectwo:

12.982

Sołectwo Wawrzyńcowice

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2015 rok

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.834

90095

Pozostała działalność

Zakup akumulatorów i materiałów do remontu dzwonnicy

Zakup wiaty przystankowej

6.834

834

6.000

Ogółem sołectwo:

6.834

R a z e m :

216.018

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama