| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz.1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Inkasentami opłaty targowej są:

1) na terenie miasta Ozimka - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Antoniowie,

2) na terenie wsi:

a) Antoniów - Białecki Joachim, Białecka Ewa,

b) Biestrzynnik - Czaplik Edyta, Styrnol Agnieszka,

c) Chobie - Elisch Karina,

d) Dylaki - Starzycka Barbara, Duda Anna,

e) Grodziec - Adamska Maria, Adamski Zdzisław,

f) Jedlice - Tomasz Zdeb,

g) Krasiejów - Tadeusz Markulak,

h) Krzyżowa Dolina - Pikos Lilianna, Mansfeld Sonia,

i) Pustków - Piechota Gerard,

j) Mnichus - Kokot Irena, Kokot Anna,

k) Schodnia - Widera Julita,

l) Nowa Schodnia - Machnik - Zienc Agnieszka,

m) Szczedrzyk - Wieszołek Mirosław, Kordian Kostka.

2. Inkasent zobowiązany jest do miesięcznego rozliczenia się z pobranych opłat targowych w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości:

1) na terenie miasta Ozimka 15 % zainkasowanych opłat targowych;

2) na terenie sołectw 20 % zainkasowanych opłat targowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Województwa Opolskiego 2015 r. poz. 885, poz. 1126).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »