| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/93/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Głogówku nr XIV/93/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 8 ust. 4 literę a);

2) w § 9 uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Sołtys ma prawo uczestniczyć w Sesjach Rady Miejskiej.";

3) w § 9 uchwały ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Na Sesjach Rady Miejskiej, sołtys ma prawo zabierania głosu podczas wolnych wniosków i informacji.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Głogówku


Mieczysław Hołówko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »