| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/67/15 Rady Gminy Tułowice

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.150, z 2015 r. poz.1322, poz. 1777) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Frédéric Coppin


Załącznik nr 1

do uchwały nr XV/67/15

Rady Gminy Tułowice

z dnia 30 listopada 2015 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TUŁOWICE NA LATA 2016-2020
Rozdział I

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne .

1 Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy z uwzględnieniem stanu na dzień 30 października 2015 r.

Budynki posiadają instalację elektryczną ,wodną i kanalizacyjną

Lp.

Adres budynku

Ilość mieszkań

Suma powierzchni m2

Rodzaj wyposażenia

Gaz

CO etażowe

1.

ul. 1 Maja 8A

1

68,00

-

-

2.

ul. Sawickiej 12

14

533,61

-

-

3.

ul. Sportowa 9

1

64,90

-

-

4.

ul. Sawickiej 16

2

24,76

-

X

5.

ul. Sawickiej 18

4

159,68

X

X

6.

ul. Świerczewskiego 4

1

72,45

-

X

RAZEM

23

923,40

RAZEM 23 mieszkania o powierzchni 924,40 m2.

2 Wykaz lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych z uwzględnieniem stanu na dzień 30 października 2015 r.

LP

Adres budynku

Liczba mieszkań

Suma powierzchni

m2

Rodzaj wyposażenia

GAZ

CO

1

Ceramiczna 1

7

386,80

X

X

2

Ceramiczna 3

21

1148,40

X

X

3

Ceramiczna 5

15

846,00

X

X

4

Elsnera 1

13

688,70

X

X

5

Elsnera 3

15

738,40

X

X

6

Elsnera 5

18

1015,20

X

X

7

Kościuszki 2

2

103,36

X

X

8

Kościuszki 3

10

401,10

9

Kościuszki 4

7

328,75

10

Kościuszki 7

6

191,02

11

Pocztowa 3

2

113,50

12

Pocztowa 5

2

117,94

13

Sawickiej 1

12

517,70

14

Sawickiej 21

6

433,41

15

Szkolna 2

3

173,40

X

16

Szkolna 10

1

36,30

17

Szkolna 12

3

167,69

18

Świerczewskiego 2

5

294,13

19

Świerczewskiego 5

2

144,88

20

Świerczewskiego 5A

1

49,58

21

Świerczewskiego 5B

1

47,07

22

Świerczewskiego 6

1

60,60

X

23

Świerczewskiego 7

10

484,05

24

Świerczewskiego 12

4

268,01

X

25

Świerczewskiego 17

2

93,50

X

X

26

Żamkowa 5

2

89,00

X

27

Zamkowa 7

1

73,10

X

28

Zamkowa 11

5

229,94

29

1 Maja 16

10

364,30

30

1 Maja 16A

5

171,24

31

1 Maja 18

1

56,60

X

32

Tułowice Małe 2/1

7

272,49

200

10106,16

12

10


3 Wg stanu na dzień 30 października 2015 Gmina Tułowice posiada 8 lokali socjalnych .

Sawickiej 16 - 2 lokale socjalne

Sawiskiej1 - 1 lokal socjalny

Sawickiej 21 - 1 lokal socjalny

1Maja 16 - 2 lokale socjalne

Świerczewskiego 7 - 1 lokal socjalny

Kościuszki 4A - 1 lokal socjalny

Wykaz lokali mieszkalnych proponowanych jako socjalne po opuszczeniu ich przez dotychczasowych najemców

Nr

Adres

Nr mieszkania

Powierzchnia m2

1

Sawickiej 12

Cały budynek-14lokali

533,61

2

Sawickiej 21A/3

1 lokal

48,38

3

1Maja 16/11

1 lokal

44,80

Ogółem lokali

16

626,79

4. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla Gminy Tułowice przedstawia się następująco:

Rok

Ilość budynków

Ilość lokali mieszkalnych

2016

37

220

2017

37

210

2018

37

200

2019

37

190

2020

37

180

1. Zasoby mieszkaniowe Gminy Tułowice

Lp

Adres budynku

Liczba

lokali

Powierzchnia

w m2

1.

Tułowice ul.1Maja 8A

1

68,00

2.

Tułowice ul.1Maja 16

10

364,30

3.

Tułowice ul.1Maja 16A

5

171,34

4.

Tułowice ul.1Maja 18

1

56,60

5.

Tułowice ul. Ceramiczna 1

7

386,80

6.

Tułowice ul. Ceramiczna 3

21

1148,40

7.

Tułowice ul. Ceramiczna 5

15

846,00

8.

Tułowice ul. Elsnera 1

13

688,70

9.

Tułowice ul. Elsnera 3

15

738,40

10.

Tułowice ul. Elsnera 5

18

1015,20

11.

Tułowice ul. Kościuszki 2

2

103,36

12.

Tułowice ul. Kościuszki 3

10

401,10

13.

Tułowice ul. Kościuszki 4

7

328,75

14.

Tułowice ul. Kościuszki 7

6

191,02

15.

Tułowice ul. Pocztowa 3

2

113,50

16.

Tułowice ul. Pocztowa 5

2

117,94

17.

Tułowice ul. Sawickiej 1

12

517,70

18.

Tułowice ul. Sawickiej 12

14

533,61

19.

Tułowice ul. Sawickiej 21

6

433,41

20.

Tułowice ul. Sportowa 9

1

64,90

21.

Tułowice ul. Szkolna 2

3

173,40

22.

Tułowice ul. Szkolna 10

1

36,30

23.

Tułowice ul. Szkolna 12

3

167,69

24.

Tułowice ul. Świerczewskiego 2

5

294,13

25.

Tułowice ul. Świerczewskiego 5

2

144,88

26.

Tułowice ul. Świerczewskiego 5A

1

49,58

27.

Tułowice ul. Świerczewskiego 5 B

1

47,07

28.

Tułowice ul. Świerczewskiego 6

1

60,60

29.

Tułowice ul. Świerczewskiego 7

10

484,05

30.

Tułowice ul. Świerczewskiego 12

4

268,01

31.

Tułowice ul. Świerczewskiego 17

2

93,50

32.

Tułowice ul. Zamkowa 5

2

89,00

33.

Tułowice ul. Zamkowa 7

1

73,10

34.

Tułowice ul. Zamkowa 11

5

229,94

35.

Tułowice Małe 2

7

272,49

36

Tułowice ul. Sawickiej 16

2

24,76

37

Tułowice ul Sawickiej 18

4

159,68

Ogółem

220

10957,21
5. Ogólna ocena stanu technicznego zasobów mieszkalnych

Ogólna ocena stanu technicznego zasobów mieszkalnych:

Lp.

Adres budynku

Stan techniczny

Potrzeby wykonania remontów

1.

Tułowice ul.1Maja 8A

Dostateczny

Remont kapitalny dachu ,tynkowanie, wymiana rynien

2.

Tułowice ul.1Maja 16

Dobry

Naprawa elewacji ,malowanie klatki

3.

Tułowice ul.1Maja 16A

Dobry

Naprawa elewacji

4.

Tułowice ul.1Maja 18

Dobry

Ocieplenie , naprawa elewacji malowanie klatki schodowej

5.

Tułowice ul. Ceramiczna 1

Dobry

Malowanie klatek schodowych

6.

Tułowice ul. Ceramiczna 3

Dobry

Malowanie klatek schodowych wymiana rur instalacji wodnej

7.

Tułowice ul. Ceramiczna 5

Dobry

Malowanie klatek schodowych, wymiana rur instalacji wodnej

8.

Tułowice ul. Elsnera 1

Dobry

Wymiana okien i malowanie klatek schodowych ,wymiana rur instalacji wodnej

9.

Tułowice ul. Elsnera 3

Dobry

Wymiana okien i malowanie klatek schodowych ,wymiana rur instalacji wodnej

10.

Tułowice ul. Elsnera 5

Dobry

Malowanie klatek schodowych ,wymiana rur instalacji wodnej

11.

Tułowice ul. Kościuszki 2

Dobry

Naprawa dachu część papowa

12.

Tułowice ul. Kościuszki 3

Dostateczny

Naprawa elewacji ,dachu ,kominów

13.

Tułowice ul. Kościuszki 4

Dobry

Instalacja domofonów ,wymiana instalacji elektrycznej

14.

Tułowice ul. Kościuszki 7

Dobry

Malowanie klatki, osuszenie piwnic naprawa tynków zewnętrznych

15.

Tułowice ul. Pocztowa 3

Dobry

Osuszenie piwnicy

16.

Tułowice ul. Pocztowa 5

Dobry

Naprawa elewacji

17.

Tułowice ul. Sawickiej 1

Dobry

Malowanie klatki schodowej

18.

Tułowice ul. Sawickiej 12

Dobry

Naprawa elewacji

19.

Tułowice ul. Sawickiej 21

Dobry

Naprawa pokrycia dachowego i elewacji wymiana pionów wodociągowych

20.

Tułowice ul. Sportowa 9

Dobry

Po remoncie

21.

Tułowice ul. Szkolna 2

Dobry

Naprawa elewacji i kominów

22.

Tułowice ul. Szkolna 10

Dobry

Remont dachu

23.

Tułowice ul. Szkolna 12

Dobry

Malowanie klatki schodowej, remont dachu

24.

Tułowice ul. Świerczewskiego 2

Dobry

Naprawa elewacji

25.

Tułowice ul. Świerczewskiego 5

Dobry

Instalacja gazowa do budynku

26.

Tułowice ul. Świerczewskiego 5A

Dobry

Naprawa elewacji i balkonu

27.

Tułowice ul. Świerczewskiego 5 B

Dobry

Naprawa elewacji i balkonu

28.

Tułowice ul. Świerczewskiego 6

Dobry

29.

Tułowice ul. Świerczewskiego 7

Dobry

Wykonanie instalacji gazowej w budynku

30.

Tułowice ul. Świerczewskiego 12

Dobry

Naprawa dachu

31.

Tułowice ul. Świerczewskiego 17

Dobry

Nie wymaga remontu

32.

Tułowice ul. Zamkowa 5

Dostateczny

Mieszkania na parterze w bardzo złym stanie technicznym wydostają się zapachy z preparatów którymi wykonano izolację. Budynek wymaga docieplenia.

33.

Tułowice ul. Zamkowa 7

Dobry

34.

Tułowice ul. Zamkowa 11

Dobry

Remont dachu, malowanie klatki schodowej

35.

Tułowice Małe 2

Dobry

Remont kominów

36

Tułowice ul Sawickiej 16

Nowy kontener mieszkalny

37

Tułowice ul. Sawickiej 18

Nowy budynek mieszkalny

Stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia:

- instalacje wodociągowe - 100%

- wc - 100%

- łazienki - 99,11%

- centralne ogrzewanie - 43,05%

- gaz w mieszkaniu - 44,39%

Struktura wiekowa budynków:

- 19 budynków wybudowano do 1918 roku co stanowi - 51,35%

- 6 budynków wybudowano w latach 1919-1945 co stanowi - 16,22%

- 3 budynki wybudowane w latach 1946 -1970 co stanowi - 8,11%

- 7 budynków wybudowano w latach 1971- 2002 co stanowi - 18,92 %

- 1 kontener mieszkalny 2014 co stanowi - 2,70%

- 1 budynek mieszkalny 2015 co stanowi - 2,70 %

Rozdział II

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.

1.Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień zużycia wyznaczają potrzeby remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji. Zdecydowana większość budynków wymaga modernizacji i dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom. Podejmowane remonty zapewnią utrzymanie zasobu mieszkaniowego na zadawalającym poziomie technicznym.

2.Plan remontów i modernizacji budynków w latach 2016-2020( tys. zł)

Rodzaje remontów

w budynkach

Lata

2016

2017

2018

2019

2020

Remonty dekarskie

15

10

20

10

10

Roboty ogólnobudowlane

5

5

5

5

5

Instalacje wodno-kanalizacyjne

50

50

40

40

30

Instalacje elektryczne i domofonowe

5

5

5

5

5

Roboty malarskie

Malowanie klatek schodowych

15

30

30

20

15

Remont lokali mieszkalnych

40

30

20

20

5

Razem

130

130

110

100

70


Rozdział III

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

Sprzedaż mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1977r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

Lokale są zbywane aktualnym najemcom za zasadach preferencyjnych zgodnie z w/w ustawą.

Gmina dąży do posiadania takiej ilości zasobów mieszkaniowych, które zabezpieczyłyby mieszkania dla osób o niskich dochodach zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów.

W kolejnych latach przewiduje się sprzedaż lokali:

rok 2016 - 10 lokali

rok 2017 - 10 lokali

rok 2018 -10 lokali

rok 2019 - 10 lokali

rok 2020 - 10 lokali

Wykaz budynków i lokali nie podlegających sprzedaży

1.Sawickiej 12 - 14 lokali mieszkalnych

2.Sawickiej 16 - 2 lokale mieszkalne- socjalne

3.Sawickiej 18 - 4 lokale mieszkalne

4.Sawickiej 1 - 1 lokal mieszkalny

5.Sportowa 9 - 1 lokal mieszkalny

6.Sawickiej 21 - 2 lokale mieszkalne (A/3,C/3)

7.Świerczewskiego4- 1 lokal mieszkalny

8.1 Maja 16 - 3 lokale mieszkalne (3,4,11)

RAZEM 28 lokali

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

1.Zasady polityki czynszowej zasobów mieszkaniowych jednostki samorządowej uchwala Rada Gminy.

2.Stawką bazową czynszu na najem lokali komunalnych ustala Wójt Gminy Tułowice w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice.

3.Ustala się następujące rodzaje czynszów;

a)za lokale mieszkalne

b)za lokale socjalne

4.Czynsz obejmuje ; podatek od nieruchomości , koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku. Koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania , w tym opłaty za utrzymanie czystości ,energie cieplną i elektryczną.

5.Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania związanych z eksploatacja mieszkania opłat niezależnych od właściciela ,tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody, oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych w wypadkach , gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

6.Stawka bazową czynszu podlega zróżnicowaniu, uwzględnia czynniki obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego, które obejmują między innymi wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne. Ustala się czynniki biorące udział w tworzeniu wysokości stawki czynszu

1) Położenie budynku

Tułowice +0,30

Tułowice Małe +0,20

2) Kategoria budynku;

a) wysoki standard rozwiązań technicznych +0,45

b) dobry i średni standard rozwiązań technicznych +0,35

3) Kondygnacje

a) I piętro +0,20

b) II piętro +0,20

c) III piętro +0,10

4) Współczynniki zwiększające ze względu na wyposażenie budynku

a) centralne ogrzewanie z dostawą ciepła +0,10

b) wewnętrzna instalacja ciepłej wody +0,05

c) łazienka w mieszkaniu +0,05

d) instalacja gazowa w kuchni +0,05

5) Współczynniki zmniejszające ze względu na obniżony standard

b) mieszkanie na poddaszu -0,05

Stawka czynszu za najem lokalu mieszkalnego to suma czynników dla danego lokalu pomnożona przez stawkę bazową .

7.Czynsz za najem 1 m2 lokalu mieszkalnego w latach 2016-2020 nie może przekroczyć ,2,% wartości odtworzeniowej budynku w danym roku, z tym że jej jednorazowy wzrost nie Stawka może być wyższy niż 20% stawki za 1m2,powierzchni obowiązującej w roku poprzedzającym wzrost stawki czynszu.

8.Stawka czynszu najmu za lokale socjalne równa będzie 50% stawki najniższego czynszu.

Do lokali socjalnych będących we Wspólnotach Mieszkaniowych wprowadza się dopłatę do wysokości stawki w Wspólnocie.

Dla ustalenia czynszu najmu lokali socjalnych nie będą stosowane czynniki zwiększające i zmniejszające stawki czynszu.

9 Dla Wspólnot Mieszkaniowych w których Gmina ma udziały a Wspólnoty te tworzą fundusz remontowy Gmina będzie dokonywała wpłat na ten fundusz w wysokości procentowego udziału w zasobie mieszkaniowym danej wspólnoty i stawki za m2 określonej uchwałą wspólnoty.

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

Lokale i budynki z zasobu mieszkalnego Gminy będą zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy wymienionej na wstępie.

Nie przewiduje się zmian.

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

(w tyś. zl)

2016

2017

2018

2019

2020

Czynsze za najem lokali mieszkalnych

313,5

341

335

330

300

Czynsze za najem lokali użytkowych

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

Inne wpływy

0

0

0

0

0

Dotacje

z budżetu Gminy

90

60

50

40

30

Razem

403,5

407,9

391,9

376,9

336,9
Rozdział VII

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli (w tyś .zł.)

2016

2017

2018

2019

2020

Bieżąca eksploatacja i techniczne utrzymanie budynków

86,9

95,6

100,3

100,8

93,8

Wpłaty na utrzymanie części wspólnych w Wspólnotach

186,6

183,1

180,1

176,1

173,1

Remonty budynków

130

130

110

100

70

Razem

403,5

407,9

391,9

376,9

336,9Rozdział VIII

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów ,istotnym zadaniem gminy jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości mieszkań socjalnych oraz mieszkań dla osób o niskich dochodach. Gmina winna utrzymać zasób mieszkań komunalnych przynajmniej na poziomie 25 lokali mieszkalnych oraz. 24 lokali jako lokale socjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »