Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe