Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.73.2015.AD Wojewody Opolskiego

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XII/123/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe