reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Olszanka

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art 20e ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późń.zm.), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Olszanka;

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

3) wniosku - należy rozumieć wniosek o przyjęcie do szkoły.

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu szkół prowadzonych przez gminę Olszanka.

§ 3. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo kandydata (6 pkt);

2) niepełnosprawność kandydata (4 pkt);

3) miejsce pracy rodziców/opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły (2 pkt);

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki (2pkt) .

2. Ustala się, że w celu wykazania spełnienia kryteriów z ust. 1 rodzice ucznia składają oświadczenia oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Wanda Galant

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Tomaszewska

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama