reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/344/15 Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie kryteriów organu prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania liczby punktów kryteriom ustawowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20 p ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1607, 1640) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Do celów postępowania rekrutacyjnego do Bursy wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu, określa się:

1) kryteria organu prowadzącego, liczbę punktów dla każdego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z pkt I załącznika do uchwały;

2) wartość punktową kryteriów ustawowych dla kandydata niepełnoletniego, zgodnie
z pkt II załącznika do uchwały;

3) wartość punktową kryteriów ustawowych dla kandydata pełnoletniego, zgodnie
z pkt III załącznika do uchwały.

§ 2. 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku kandydata niepełnoletniego, brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku kandydata pełnoletniego, brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 3.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Ociepa


Załącznik do Uchwały Nr XIX/344/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

I. Kryteria organu prowadzącego, liczba punktów dla każdego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący

1.

Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, był mieszkańcem Bursy.

60

Zaświadczenie wydane przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu potwierdzające, że kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne był mieszkańcem Bursy.

2.

Ocena zachowania na świadectwie ukończenia przez kandydata klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne:

Kopia świadectwa ukończenia przez kandydata klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

· ocena wzorowa

60

· ocena bardzo dobra

50

· ocena dobra

40

3.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, otrzymał świadectwo szkolne z wyróżnieniem.

60

4.

Kandydat jest uczniem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto Opole.

60

Zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto Opole, potwierdzające, że kandydat jest uczniem danej szkoły, a w przypadku kandydata, który rozpocznie naukę w klasie I, potwierdzenie przyjęcia kandydata do danej szkoły.

5.

Kandydat jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej.

60

Zaświadczenie wydane przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej potwierdzające, że kandydat jest wychowankiem takiej placówki.

6.

Wolontariat na rzecz środowiska lokalnego.

50

Zaświadczenie wydane przez odpowiednią instytucję potwierdzające, że kandydat pełnił wolontariat na rzecz środowiska lokalnego.

II. Wartość punktowa kryteriów ustawowych dla kandydata niepełnoletniego:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

70

2.

Niepełnosprawność kandydata.

70

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

70

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

70

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

70

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

70

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

70

III. Wartość punktowa kryteriów ustawowych dla kandydata pełnoletniego:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

70

2.

Niepełnosprawność kandydata.

70

3.

Niepełnosprawność dziecka kandydata.

70

4.

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.

70

5.

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

70

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama