reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i przyznaje się im wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek:

1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego kandydata - 9 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 8 pkt;

4) wielodzietność rodziny kandydata - 7 pkt;

5) niepełnosprawność kandydata - 6 pkt;

6) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 5 pkt;

7) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 4 pkt;

8) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 3 pkt;

9) kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica - 2 pkt;

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

§ 2. 1. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt. 1 - 4 oraz pkt. 9 - 10 jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt. 5 - 8 jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek


Rozwita Szafarczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama