reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6k ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 4, ust. 3 w zw. z art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015r poz.87, 122, 1045, 1269,1688)

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego :

1) stawkę podstawową w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny w wysokości :

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 34 zł;

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 58 zł,

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 82 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 106 zł.

2) obniżoną stawkę opłaty w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami biodegradowalnymi w wysokości :

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 20 zł;

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 35 zł;

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 49 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 64 zł.

3) obniżoną stawkę opłaty - w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny a odpady biodegradowalne są kompostowane na nieruchomości właściciela wytwarzającego ten odpad w wysokości :

a) jednoosobowe gospodarstwa domowe - 17 zł;

b) gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 29 zł;

c) gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 41 zł;

d) gospodarstwa domowe liczące 7 osób i więcej - 53 zł.

§ 2. Pozostałe §§ pozostają bez zmian.

§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą od dnia 1 marca 2016 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Czyżewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama