reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163- tekst jednolity z późn. zm.), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Damian Bosowski


Uzasadnienie

Rada Ministrów uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku ustanowiła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, na lata 2014-2020". W styczniu 2014 roku Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania, na lata 2014-2020". Jako, że cytowana wyżej uchwała Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu konieczne jest coroczne podejmowanie przez Radę Miejską uchwał "wykonawczych" w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiających pełną realizację uchwały Rady Ministrów i gminnego programu osłonowego.

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jak i gminny program osłonowy przewiduje objęcie wsparciem osób i rodzin spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium ustawowego. W związku z powyższym Rada Miejska podejmuje uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150% dla osób i rodzin korzystających ze wsparcia w ramach dożywiania. Niniejsza uchwała pozwoli objąć świadczeniami w ramach programu osoby w rodzinie, w których dochód na osobę w rodzinie kształtuje się w przedziale od 542,00 zł do 813,00 zł, a dla osób samotnych od 634,00 zł do 951,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama