reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.1515) art. 96 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje :

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Damian Bosowski


Uzasadnienie

Rada Ministrów uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku ustanowiła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, na lata 2014-2020". W styczniu 2014 roku Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania, na lata 2014-2020. Jako ,że cytowana wyżej uchwała Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu konieczne jest coroczne podejmowanie przez Radę Miejską uchwał "wykonawczych" w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiających pełną realizację uchwały Rady Ministrów i gminnego programu osłonowego.

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jak i gminny program osłonowy przewiduje objęcie wsparciem osób i rodzin spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium ustawowego. W związku z powyższym Rada Miejska podejmuje uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150% dla osób i rodzin korzystających ze wsparcia w ramach dożywiania. Zgodnie z art.96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe (542,00zł na osobę w rodzinie i 634,00zł na osobę samotnie gospodarującą).

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie w/w świadczeń w ramach programu dla osób przekraczających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ust, ustawy o pomocy społecznej, do wysokości 150 % kryterium dochodowego jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust. 4 cyt. wyżej ustawy, na podstawie której odstępuje się od żądania zwrotu wydatków od osób które korzystają ze wsparcia w ramach programu, a ich dochody kształtują się w przedziale od 542,00 zł do 813,00 zł dla osób w rodzinie i od 634,00 zł do 951,00 zł dla osób samotnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama