reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1515) art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 10, art. 68 ust. 1b, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty właścicielom wyodrębnionych w budynku wielomieszkaniowym lokali przy zbywaniu nieruchomości lub jej części w myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości:

1) 90% ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kietrz nieruchomości gruntowej lub jej części, mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, stanowiącej własność osoby, na której rzecz ta nieruchomość lub jej część jest zbywana;

2) 90% pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Gminy Kietrz nieruchomości gruntowej lub jej części, mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby, na której rzecz ta nieruchomość lub jej część jest oddawana w użytkowanie wieczyste;

3) Bonifikata o której mowa w ust. 1 przysługuje zarówno w przypadku jednorazowej, jak też ratalnej formy zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Damian Bosowski


Uzasadnienie

Uruchomienie preferencyjnych warunków nabycia nieruchomości poprzez udzielenie bonifikaty ma na celu zachęcenie wspólnot mieszkaniowych do podejmowania działań prowadzących uregulowania praw do terenów przydomowych. Jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym nie spełnia wymogów dla prawidłowego korzystania z budynku, właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową, działając w myśl art. 32a ustawy o własności lokali mogą starać się o nabycie terenu z którego w rzeczywistości korzystają. Zapisy art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upoważniają gminę do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć. Nabywcami działki okalającymi budynek, są właściciele lokali wyodrębnionych w tym budynku, przy czym nabywają oni w stosunku do działki przyległej takie samo prawo, jakie przysługuje im do działki zabudowanej. Przedstawiona uchwała, stwarza Burmistrzowi Miasta możliwość udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości we wskazanym trybie w ten sposób, że w przypadku sprzedaży bonifikata zostanie od ceny nieruchomości, natomiast, gdy przedmiotem umowy będzie oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - bonifikatą objęta zostanie pierwsza opłata i opłaty roczne z tego tytułu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama