reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/113/15 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, poz. 87, poz. 122, Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w Uchwale Nr XLII/375/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także informacji o terminach i miejscu składania deklaracji (Dz. U. Woj. Opol. z 2014 r. poz.1078)

§ 2. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Format elektronicznych deklaracji określony jest w formacie danych: DOC, DOCX, PDF.

3. Deklarację jako załącznik należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku dostępnej na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl).

4. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzającym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.).

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych DOC, DOCX, PDF, określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Krzysztof Kleszcz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/113/15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama