reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Murów

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z pózn. zm.), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

2. Za wyposażenie w odpowiedniej ilości i jakości pojemniki na odpady komunalne odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych
w umowie.

3. Rodzaj pojemników służących do odbierania odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i określona jest w odrębnej uchwale.

4. Opłata za wyposażenie w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych obciąża właściciela nieruchomości, doliczona będzie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi
w zależności od rodzaju pojemnika:

1) typ 120 o pojemności 120 l - 2,50 zł / miesiąc;

2) typ 240 o pojemności 240 l - 3,50 zł / miesiąc;

3) typ 1100 l o pojemności 1100 l - 14,00 zł / miesiąc;

4) typ KP-7 o pojemności 7m3 - 80,00 zł / miesiąc.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie, odbiór i zagospodarowanie pojemnika przeznaczonego na odpady budowlane
i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

2. Opłata za podstawienie, odbiór i zagospodarowanie odpadów uzależniona jest od pojemności kontenera lub worka na gruz i wynosi:

1) gruzownik o pojemności 7m3 - 700,00 zł;

2) worek na gruz 1m3 - 160,00 zł.

3. Za dostarczenie, odbiór i zagospodarowanie gruzownika i worka na odpady budowlane
i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

4. Za usługi wymienione w niniejszym paragrafie, właściciel nieruchomości będzie wnosić opłatę do Urzędu Gminy w Murowie, a dowód jej uiszczenia będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę w przedsiębiorstwie wyłonionym w drodze przetargu.

5. Opłata o której mowa w ust. 2 winna być uiszczana przelewem na wskazany rachunek bankowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się się Wójtowi Gminy Murów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Onyszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Chmiel Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Chmiel - Kancelaria Radcy Prawnego z Rzeszowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama