reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Reńska Wieś

Na podstawie art.42 ust.7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według wzoru:

P = (g1 + g2 + …) : (g1 : p1 + g2 : p2 + …) gdzie:

- P - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w ust.1,

- g1, g2 … - oznacza tygodniową liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły,

- p1, p2 …- oznacza pensum określone dla poszczególnych stanowisk odrębnymi przepisami prawa.

2. Otrzymany wynik z działania, o którym mowa w ust. 1 należy zaokrąglić do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrąglić w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrąglić w górę.

3. Wszystkie godziny zajęć realizowane przez nauczycieli, o których mowa w ust.1 powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stanowić będą godziny ponadwymiarowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś


Krystian Flegel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama