reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 447/15 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2015 r

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015 r. poz. 1445 t.j.) w związku z art. 257, pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r. poz. 885 tj. z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu Opolskiego:

Dziale 710 - "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

Rozdział 71015 - "Nadzór budowlany" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę o kwotę 106 zł które, przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale.

Dział 750- "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Rozdział 75019 - "Rady powiatów" zmniejsza się planowane wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale.

Rozdział 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 3.300 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale.

Dział 801- "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Rozdział 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne" zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 788 zł w tym w:

· grupie zadań statutowych o kwotę 763 zł,

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 zł,

którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków do:

Rozdziału 80111 - "Gimnazja specjalne" na zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ogółem 788 zł w tym w:

· grupie zadań statutowych o kwotę 763 zł,

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 zł.

Rozdział 80110 - "Gimnazja" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 30.445 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w:

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.430 zł,

· grupie zadań statutowych o kwotę 10.136 zł, w ww. rozdziale oraz do:

Rozdziału 80111 - "Gimnazja specjalne" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 400 zł.

Rozdziału 80120 - "Licea ogólnokształcące" zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 17.479 zł w tym w:

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.300 zł,

· grupie wynagrodzeń o kwotę 13.179 zł.

Rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 35.480 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 181 zł w ww. rozdziale oraz do:

Rozdziału 80120 - "Licea ogólnokształcące" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 10.283 zł,

Rozdziału 80150- "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 23.546 zł.

Rozdziału 80195 - "Pozostała działalność" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 470 zł.

Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 501 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w ww. rozdziału.

Rozdział 80150- "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 16 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń.

Rozdział 80195 - "Pozostała działalność" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 3.301 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale.

Dział 852- "POMOC SPOŁECZNA"

Rozdział 85201 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.300 zł, w tym:

· grupie zadań statutowych o kwotę 1.060 zł,

· w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 240 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w w.w rozdziale.

Dział 853- "POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Rozdział 85321 - "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 18.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń ww. rozdziale

Dział 854 - "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Rozdział 85406 - "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 23.800 zł, w tym w:

· grupie wynagrodzeń o kwotę 22.720 zł,

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.080 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków w grupie zadań statutowych w ww rozdziale.

Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 45.300 zł w tym:

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 800 zł,

· w grupie zadań statutowych o kwotę 44.500 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń.

Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne" zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 195 zł, którą przenosi się do:

Rozdział 85495 - "Pozostała działalność" zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 195 zł.

2. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany w "Planie zadań inwestycyjnych" na 2015 r.

pkt 24 w zadaniu pn. "Zakup automatycznego ekspresu do kawy" zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 2.500 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Opolski


Henryk Lakwa


Wicestarosta Opolski


Leonarda Płoszaj


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Krzysztof Wysdak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama