| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1515) art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 10, art. 68 ust. 1b, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty właścicielom wyodrębnionych w budynku wielomieszkaniowym lokali przy zbywaniu nieruchomości lub jej części w myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości:

1) 80% ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kietrz nieruchomości gruntowej lub jej części, mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, stanowiącej własność osoby, na której rzecz ta nieruchomość lub jej część jest zbywana;

2) 80% pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Gminy Kietrz nieruchomości gruntowej lub jej części, mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby, na której rzecz ta nieruchomość lub jej część jest oddawana w użytkowanie wieczyste;

3) Bonifikata o której mowa w ust. 1 przysługuje zarówno w przypadku jednorazowej, jak też ratalnej formy zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Damian Bosowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »