Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe