Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe