reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV.88.2016 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIII.78.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 roku oraz Uchwałą Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dokonuje się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.88.2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian planu dochodów budżetowych na 2016 rok

Dz.

Nazwa działu/źródło dochodu

Zmniejszenia

Zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 242,00

Dochody bieżące:

7 242,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

7 242,00

758

Różne rozliczenia

43 220,00

Dochody bieżące:

43 220,00

część oświatowa subwencji ogólnej

43 220,00

852

Pomoc społeczna

510,00

Dochody bieżące:

510,00

Wpływy z różnych dochodów

510,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 214,00

Dochody bieżące:

26 214,00

Dotacja na zadania własne

26 214,00

Dokonane zmiany dochodów bieżących

43 220,00

33 966,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.88.2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2016 rok

Dz.

Rozdz.

Nazwa działu/rozdziału

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

35 978,00

80101

Szkoły podstawowe

14 758,00

I. Wydatki bieżące, z czego:

14 758,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

14 758,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 758,00

80104

Przedszkola

8 200,00

I. Wydatki bieżące, z czego:

8 200,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

8 200,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 200,00

80110

Gimnazja

10 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego:

10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000,00

80195

Pozostała działalność

3 020,00

I. Wydatki bieżące, z czego:

3 020,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 020,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 020,00

852

Pomoc społeczna

510,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

510,00

I. Wydatki bieżące, z czego:

510,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

510,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

510,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 620,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

6 620,00

I. Wydatki bieżące, z czego:

6 620,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 620,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

31 000,00

90095

Pozostała działalność

31 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego:

31 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

31 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

31 000,00

Dokonane zmiany wydatków bieżących

35 978,00

38 130,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.88.2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie przychodów budżetowych na 2016 rok

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

Przychody

950

Wolne środki o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy

11 406,00

Razem przychody

11 406,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama