reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/185/16 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 205.206 zł

w dz. 758 - Różne rozliczeniaokwotę205.206 zł

rozdz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego okwotę 205.206 zł

dochody bieżące - 205.206 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwao kwotę205.206 zł

2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 109.776 zł

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem okwotę 109.776 zł

rozdz.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa okwotę 109.776 zł

dochody bieżące - 109.776 zł

paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznycho kwotę109.776 zł

3) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 95.430 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę95.430 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawoweo kwotę45.430 zł

wydatki bieżące - 45.430 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.430 zł

rozdz. 80110 - Gimnazjao kwotę50.000 zł

wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50.000 zł

4) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 34.647 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowaokwotę34.647 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościamio kwotę34.647 zł

wydatki bieżące - 34.647 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.647 zł

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 117.647 zł

w dz. 600 - Transport i łącznośćokwotę117.647 zł

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatoweo kwotę117.647 zł

wydatki majątkowe - 117.647 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 117.647 zł

z tego: dotacje - 117.647 zł

6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 83.000 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowaokwotę28.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościamio kwotę28.000 zł

wydatki majątkowe - 28.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaokwotę55.000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminacho kwotę55.000 zł

wydatki majątkowe - 55.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 55.000 zł

7) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem

120.687.413,08 zł

z tego:

- dochody bieżące

115.775.328,08 zł

- dochody majątkowe

4.912.085,00 zł

2) Przychody

6.559.582,00 zł

Razem

127.246.995,08 zł

3) Wydatki ogółem

124.563.525,08 zł

z tego:

- wydatki bieżące

113.707.866,08 zł

- wydatki majątkowe

10.855.659,00 zł

4) Rozchody

2.683.470,00 zł

Razem

127.246.995,08 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu


Barbara Mrowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/185/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/185/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/185/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XIX/185/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 205.206 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej;

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 756, rozdz. 75621, paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 109.776 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. informującego o zwiększeniu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.;

3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 95.430 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 45.430 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki dla nauczycieli szkół podstawowych",

b) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 50.000 zł na zadnie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe
i podwyżki dla nauczycieli gimnazjów",

4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 34.647 zł na wypłatę odszkodowania za nabycie przez Gminę Brzeg działek pomiędzy ulicami Wrocławską a Filozofów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które powstały w wyniku podziału na wniosek właściciela;

5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o w dz. 600, rozdz. 60014 kwotę 117.647 zł na zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg":

6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 83.000 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 28.000 zł na nowe zadanie pn. "Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 886/6 o pow. 231 m2 przy Pl. Dworcowym" od PKS Sp. z o.o. w Brzegu z przeznaczeniem na węzeł BIKE&RIDE,

b) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 55.000 zł na zadanie pn. "Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu". W ramach inwestycji PWiK Sp. z o.o. w Brzegu wykona na terenie Parku Centralnego zdrój czerpalny wraz z poidłem dla zwierząt i studzienką pomiarową.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu podpisania umowy na wynajem sali gimnastycznej o kwotę 2.550 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama