reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/147/16 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 737), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wnioski o dotację można składać od dnia 1 stycznia do 31 marca, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada. W przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na dotacje, termin składania wniosków może zostać przesunięty.";

2) po § 5 ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Wnioski nie zrealizowane w danym roku wygasają z dniem 31 grudnia i nie mogą stanowić podstawy udzielenia dotacji na rok następny".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama