reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się raz na kwartał i z dołu w następujących terminach:

1) za I kwartał do 20 marca danego roku;

2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 20 września danego roku;

4) za IV kwartał do 20 listopada danego roku.

2. Opłatę uiszcza się za każdy miesiąc kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, przelewem na rachunek bankowy Gminy Gogolin lub w drodze inkasa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/265/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 87, 1892, z 2014 r. poz. 226).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Piotr Czok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama