| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z poźn. zm.) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez gminę Leśnica obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w taki sposób, że liczba godzin zajęć pozostałych po tym obniżeniu w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy wynosi:

1. dla dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin liczącego:

a) do 5 oddziałów z oddziałami zamiejscowymi- 8 godzin,

b) 6 oddziałów z oddziałami zamiejscowymi- 6 godzin,

c) 7 i więcej oddziałów z oddziałami zamiejscowymi- 5 godzin,

2. dla dyrektora szkoły i zespołu szkół liczącego:

a) do 7 oddziałów- 6 godzin,

b) 8 i więcej oddziałów- 5 godzin,

3. dla wicedyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum liczącego:

a) od 8 do 9 oddziałów- 16 godzin

b) od 10 do 13 oddziałów- 14 godzin,

c) od 14 do 17 oddziałów- 12 godzin.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/86/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »