| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/121/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego

z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2012, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 217) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VI/36/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj.Op. z 2015 r. poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 8 000 zł";

2) w § 6 ust. 1 pkt. 3 dodaje się treść : "dotyczy to w szczególności sytuacji gdy dłużnik nie posiada majątku, nie pobiera renty, emerytury ani zasiłków, nie ujawniono żadnych jego rachunków bankowych, w świetle danych ZUS dłużnik nie jest zgłoszony do żadnych ubezpieczeń, w ewidencji podatników Urzędu Skarbowego nie figuruje jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie figuruje też w ewidencji pojazdów jako właściciel jakiegokolwiek pojazdu, a ponadto nie da się ustalić jego miejsca zamieszkania".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Kupke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »