| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 234.122,00 złotych w:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 233.841,00 złotych,

R. 80104 - Przedszkola o kwotę 233.841,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 233.841,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 233.841,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 233.841,00 złotych,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 181,00 złotych,

R. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 181,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 181,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 181,00 złotych, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 181,00 złotych,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100,00 złotych,

R. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 100,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100,00 złotych.

§ 2.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 234.122,00 złotych w:

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.249,00 złotych,

R. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.249,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 6.249,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.249,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.249,00 złotych,

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 119.592,00 złotych,

R. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 119.592,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 119.592,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 119.592,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 119.592,00 złotych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 108.181,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 108.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 68.000,00 złotych, z tego:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 68.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000,00 złotych,

R. 80110 - Gimnazja o kwotę 181,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 181,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 181,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 181,00 złotych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100,00 złotych,

R. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 100,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 100,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100,00 złotych.

§ 3.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2016 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe" wprowadza się zmiany:

Zadania nowe:

dodaje się:

Lp. 39. Dz. 801 R. 80101

Treść: Ocieplenie wraz z elewacją zachodniej i północnej ściany budynku Szkoły Podstawowej

we Włodarach

Nakłady w 2016r. - 40.000,00 złotych,

Źródła finansowania:

- Budżet gminy -40.000,00 złotych,

- Inne źródła - X.

Termin zakończenia (rok) - 2016.

§ 4.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Dotacje udzielone w 2016 roku" wprowadza się zmiany:

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

Dz. 801 R. 80101 "Fundacja "Dla Przyszłości" - Szkoła niepubliczna we Włodarach

kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 68.000,00 złotych.

§ 5.

W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2016 rok - "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" wprowadza się zmiany:

wiersze:

900

90004

Rzymkowice

Piękna wieś - bieżące utrzymanie
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej
i centrum integracji, wykonanie drobnych remontów, utrzymanie funkcjonalności terenów wokół świetlicy, zakup sprzętu, materiałów budowlanych, paliwa, części
do kosiarki oraz zawarcie umowy
na koszenie boiska

500,00

921

92109

9.000,68

926

92601

800,00

zastępuje się wierszami:

900

90004

Rzymkowice

Piękna wieś - bieżące utrzymanie
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej
i centrum integracji, wykonanie drobnych remontów, utrzymanie funkcjonalności terenów wokół świetlicy, zakup sprzętu, materiałów budowlanych, paliwa, części
do kosiarki oraz zawarcie umowy
na koszenie boiska

600,00

921

92109

8.900,68

926

92601

800,00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »