| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Gminy Pokój

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 87.183,28 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 87.183,28 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

§ 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki:

1) Nr 4 pt. "Zadania inwestycyjne w 2016 roku";

2) Nr 5 pt. "Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych;

3) Nr 6 pt. "Zadania inwestycyjne w 2016 roku";

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej:

1) Nr 3 pt. "Zadania inwestycyjne w 2016 roku";

4) Nr 4 pt. "Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych".

§ 3. Dotychczasowa treść § 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się:

1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotychczasowa treść § 7 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 do uchwały nr XX.171.2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2 do uchwały nr XX.171.2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3 do uchwały nr XX.171.2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4 do uchwały nr XX.171.2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Gminy Pokój
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5 do uchwały nr XX.171.2016

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »