| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/538/16 Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.150, z 2015 r. poz. 1322, 1777, z 2016 r. poz. 8) oraz Uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 zmienionej uchwałą nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 zmienionej uchwałą nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 skreśla się punkt: 69.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Rady Gminy wynikającym z art. 21 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy w dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późn. zm. Uchwałą nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęty został do realizacji wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018, zmieniony uchwałą nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r.

Celem przyjętego programu było określenie kierunków działania Gminy Opole w zakresie racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole w latach 2014-2018. Ww. program zawiera szczegółowe informacje dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, zapotrzebowania na lokale z komunalnego zasobu, a także plan remontów i modernizacji budynków oraz zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu.

Ponadto opracowany został wykaz budynków komunalnych przeznaczonych na zabezpieczenie potrzeb Gminy Opole z wyłączeniem możliwości sprzedaży pojedynczych lokali stanowiący Załącznik nr 2 do Uchwały. W przedmiotowym wykazie uwzględnionych zostało 145 budynków, stanowiących własność komunalną wraz z prognozowanym sposobem ich zagospodarowania w latach 2014-2018.

Uwzględniając fakt, iż w wykazie znajduje się budynek przy ul. Luboszyckiej 28 w Opolu, w którym znajduje się jeden lokal użytkowy, natomiast większość lokali stanowią lokale komunalne zasadnym jest wyłączenie przedmiotowego budynku z ww. wykazu. Ponadto biorąc pod uwagę stan techniczny ww. budynku oraz fakt, iż umowy najmu zarówno lokalu użytkowego oraz lokali komunalnych zawarte są na czas nieokreślony, a czynsz opłacany jest regularnie, zasadnym jest ich wyłączenie przedmiotowego budynku z bazy lokali socjalnych.

Biorąc pod uwagę przedkładam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »